ทีมนศ.คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัล "การตกแต่งร้านค้าปลีก" โครงการออกแบบแม็คโครมิตรแท้โชห่วย

SPU Award

โดย Admin Spublog

ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัล "การตกแต่งร้านค้าปลีก"  โครงการออกแบบแม็คโครมิตรแท้โชห่วย  จัดโดย ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร (ในปี 2553)