ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัล"รองชนะเลิศอันดับ 1" โครงการดีดีแอนด์ดี 3 ภาพเล่าเรื่อง....ดีดี จัดโดย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

SPU Award

โดย Admin Spublog

ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1"  โครงการดีดีแอนด์ดี 3 ภาพเล่าเรื่อง....ดีดี จัดโดยบริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  (ในปี 2553)