เรื่องเล่า ข่าว SPU : เปิดตัว วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม อย่างเป็นทางการ

SPU News

โดย kanokpong sartsang

เรื่องเล่า ข่าว  SPU : เปิดตัว วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม อย่างเป็นทางการ

เครดิต : หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ  วันที่ 20 กรกฎาคม 2559