ทีมนักศึกษาคณะนิเทศ ได้รับรางวัลชมเชย "การประกวดภาพยนตร์โฆษณา" หัวข้อ พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

SPU Award

โดย Admin Spublog

ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ (ชื่อทีม Tubbtubb team C ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ได้รับรางวัลชมเชย "การประกวดภาพยนตร์โฆษณา" ความยาว 30 วินาที หัวข้อ พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)