ทีมนักศึกษาคณะนิเทศ (ชื่อทีม ศรีปทุม) คว้า "รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม" การประกวดภาพยนตร์โฆษณา หัวข้อ พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

SPU Award

โดย Admin Spublog

ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ (ชื่อทีม ศรีปทุม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้า "รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม" การประกวดภาพยนตร์โฆษณา ความยาว 30 วินาที หัวข้อ พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
(ในปี 2553)