นักศึกษาคณะนิเทศ คว้า"รางวัลดีเด่น" ประกวดภาพถ่ายจิตสำนึกรักเมืองไทย จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

SPU Award

โดย Admin Spublog

นายศรัณยู อ่อนชัย นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้า "รางวัลดีเด่น" โครงการประกวดภาพถ่ายจิตสำนึกรักเมืองไทย  จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (ในปี 2553)