นักศึกษาคณะนิเทศ ได้รับ "รางวัลดีเด่น" ประกวดภาพถ่ายจิตสำนึกรักเมืองไทย จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

SPU Award

โดย Admin Spublog

นางสาวปริญา เที่ยงเลา นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ได้รับ "รางวัลดีเด่น" โครงการประกวดภาพถ่ายจิตสำนึกรักเมืองไทย  จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ในปี 2553)