นักศึกษาคณะนิเทศฯ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

SPU Award

โดย Admin Spublog