นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย "ประกวดภาพถ่ายปลาสวยงาม" วันประมงน้อมเกล้าฯครั้งที่ 22

SPU Award

โดย Admin Spublog

นายสิทธิพงศ์ บันลือสุข  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลชมเชย โครงการ "ประกวดภาพถ่ายปลาสวยงาม" วันประมงน้อมเกล้าฯครั้งที่ 22 จัดโดย กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน