นศ.คณะศิลปศาสตร์ คว้า "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2" ประกวดร้องเพลง Singing Contest Korea Song จัดโดย ชมรมคริสเตียนเกษตร

SPU Award

โดย Admin Spublog

นางสาวเอมิกา โสมทรัพย์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้า "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2" โครงการประกวดร้องเพลง Singing Contest Korea Song  จัดโดย ชมรมคริสเตียนเกษตร