ทีมนศ.วิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวฯ คว้ารางวัล"รองชนะเลิศอันดับ 3" แข่งขันความเร็ว TSAE Auto Challenge 2010

SPU Award

โดย Admin Spublog

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัล"รองชนะเลิศอันดับ 3" แข่งขันความเร็ว TSAE Auto Challenge 2010  จัดโดย สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย