ทีมนศ.วิศวฯไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล"รองชนะเลิศอันดับ 1" ประกวด PTT Youth Camp 2009 จัดโดย บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)

SPU Award

โดย Admin Spublog

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัล"รองชนะเลิศอันดับ 1" ประกวดโครงงาน PTT Youth Camp 2009  จัดโดย บริษัทปตท. จำกัด  (มหาชน)