นักศึกษาม.ศรีปทุม ชมรมศิลปะการแสดงและการเต้น คว้า"ชนะเลิศ" การประกวดกองเชียร์ ระดับอุดมศึกษา ปี 2552

SPU Award

โดย Admin Spublog

นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ชมรมศิลปะการแสดงและการเต้น คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดกองเชียร์ ระดับอุดมศึกษา ปี 2552 จัดโดย สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ