นศ.ศิลปะการแสดง คณะนิเทศ คว้า"รองชนะเลิศอันดับ 2" การประกวดเต้น Plearnary Cover Dance 2016

SPU Award

โดย Admin Spublog

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดเต้น Plearnary Cover Dance 2016 และได้ทุนการศึกษา 2,000 บาท

ได้แก่
1. นางสาวศศิยาพัชญ์ บวรธรรมรักษ์ (จ๊ะจ๋า)
2. นางสาวชารีณัฏฐ์ พลประเสริฐ (เนม)
3. นางสาวพิรัญญา กันตะบุตร (แน๊ท)
4. นางสาวเจติญา บุญเต็ม (ฟิล์ม)