เรื่องเเล่า ข่าว SPU : บทความทางวิชาการ "ตั๋ว รปภ. บังคับธุรกิจรักษาความปลอดภัย ไม่กระทบลูกจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย" โดย ผศ.ดร.โสภณ เจริญ คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม

SPU Life

โดย kanokpong sartsang

เรื่องเเล่า ข่าว SPU : บทความทางวิชาการ "ตั๋ว รปภ. บังคับธุรกิจรักษาความปลอดภัย ไม่กระทบลูกจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย" โดย ผศ.ดร.โสภณ เจริญ คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม

เครดิต : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  วันที่ 15-21  ก.ค.59