เรื่องเล่า ข่าว SPU : ผู้บริหารวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม เลี้ยงอาหารกลางวัน บ้านพักคนชรา คลอง5 ธัญบุรี ปทุมธานี เครดิต : หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน วันที่ 17 ก.ค.59

SPU News

โดย kanokpong sartsang

เรื่องเล่า ข่าว SPU : ผู้บริหารวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม เลี้ยงอาหารกลางวัน บ้านพักคนชรา คลอง5 ธัญบุรี ปทุมธานี เครดิต : หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน วันที่ 17 ก.ค.59