นศ.คณะดิจิทัลมีเดีย คว้า"รองชนะเลิศอันดับ 1" ประกวดสื่อ GIGABYTE Digital Media Contest 2009 ประเภท Animation

SPU Award

โดย Admin Spublog

นายพชร เรืองรัศมีจันทร นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม  คว้ารับรางวัล"รองชนะเลิศอันดับ 1" ประกวดสื่อ GIGABYTE Digital Media Contest 2009 ประเภท Animation จัดโดยม.ศรีปทุม ร่วมกับ GIGABYTE