เด็ก "บริหารธุรกิจ" คว้ารางวัลหมากล้อมแห่งประเทศไทย

SPU Activity

โดย Admin Spublog

น.ส.วรวรรณ สุขชื่น นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ ปี 1 ม.ศรีปทุม และเป็นนักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา SPU คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันหมากล้อมผู้หญิงแห่งประเทศไทย รายการ "Women Go Championship 2015" โดยมี สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม