SPU : SPU NEWS @ FEBRUARY & MARCH 2016 วารสารสำหรับคนรุ่นใหม่...!

SPU News

โดย kanokpong sartsang

SPU : SPU NEWS @ FEBRUARY & MARCH  2016   วารสารสำหรับคนรุ่นใหม่...!

ฉบับเอาใจคนชอบกฎหมาย  ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนนิติศาสตร์

มามากกว่า 40 ปี สร้างนักกฎหมายออกสู่สังคมมากกว่า 12,000 คน  และเป็นฉบับเอาใจคนชอบตัวเลข โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนคณะบัญชี ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ โดยเน้นให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำบัญชีจริง โดยสามารถทำงานในทุกๆส่วนของการทำบัญชี

นอกจากนี้ยังแนะนำให้รู้จักกับโครงการ The Professional เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง พบกับตัวจริง JM Cuisine มหัศจรรย์ ร้านอาหารขยันคิด “ไอซ์” ธีรศานต์  สหัสสพาศน์  เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในตำนาน “เจ๊กเม้ง”

ผู้พลิกธุรกิจสู่ความสำเร็จ กลายเป็นธุรกิจอาหาร JM Cuisine ด้วยความอัจฉริยะและความเพียรของตนเอง  และคอลัมน์อื่นๆที่น่าสนใจอัดแน่นในเล่มอีกมากมาย....