เรื่องเล่า ข่าว SPU : สร้างโอกาส : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม จัดสัมมนาทางวิชาการ "เปิดประตูสู่รัฐฉาน เมียนมาร์ โอกาสทองของนักลงทุนไทย"

SPU News

โดย kanokpong sartsang

SPU : สร้างโอกาส  : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม จัดสัมมนาทางวิชาการ "เปิดประตูสู่รัฐฉาน เมียนมาร์ โอกาสทองของนักลงทุนไทย โดย พล.ท.เจ้ายอดศึก แห่งรัฐฉาน

เครดิต : หนังสือพิมพ์ข่าวสด  13 กรกฎาคม 2559