นักศึกษาคณะนิเทศ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด "กรุงทองพลาซา ดี เจ ออฟ เดอะ เยียร์ 2009"

SPU Award

โดย Admin Spublog

นางสาวขวัญฤทัย เทียวประสงค์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด "กรุงทองพลาซา ดี เจ ออฟ เดอะ เยียร์ 2009" จัดโดย ศูนย์การค้าส่งเสื้อผ้าแฟชั่น กรุงทองพลาซ่า