นายฐิติพันธ์ ฉิมพาลี นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา

SPU Award

โดย Admin Spublog