นายฐิติพันธ์ ฉิมพาลี นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดอ่านทำนองเสนาะ อุดมศึกษาครั้งที่ 1 จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม

SPU Award

โดย Admin Spublog