นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากงาน กรุงทองพลาซา ดี เจ ออฟ เดอะ เยียร์ 2009

SPU Award

โดย Admin Spublog