SPU: ☆☆ชุดใหญ่ออกรบ...!!! รอง อธก.ม.ศรีปทุม นำทัพนักกีฬา ม.อาเซียน มุ่งสู่ สิงคโปร์ ม.อาเซียน

SPU News

โดย kanokpong sartsang

☆☆ชุดใหญ่ออกรบ...!!! รอง อธก.ม.ศรีปทุม นำทัพนักกีฬา ม.อาเซียน มุ่งสู่ สิงคโปร์ ม.อาเซียน
》》》ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ในฐานะรองหัวหน้าคณะนักกีฬา ตามโครงการของ (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้นำคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาเป็นตัวแทนในนามทีมชาติไทย ออกเดินทางเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 7-20 กรกฎาคม 2559 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์