SPU: ☆☆SPU บาสเกตบอลหญิง...!!! ออกเดินทางป้องกันแชมป์ ม.อาเซียน ปท.สิงคโปร์

SPU News

โดย kanokpong sartsang

☆☆SPU บาสเกตบอลหญิง...!!! ออกเดินทางป้องกันแชมป์ ม.อาเซียน ปท.สิงคโปร์
》》》นายณัฐนนท์ จิตรพิลา อาจารย์ประจำสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับคัดเลือกจาก (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาบากเกตบอลหญิง เป็นตัวแทนในนามทีมชาติไทย ออกเดินทางุนำนักกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 11-20 กรกฎาคม 2559 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
☆☆☆ โดยทีมบาสเกตบอลหญิง ม.อาเซียน ประเทศไทย เป็นแชมป์เก่า ซึ่งมีนักกีฬาที่เป็นตัวแทนจาก ม.ศรีปทุม ร่วมด้วย อาทิ... น.ส.ธิดาพร ไม้หอม, น.ส.ณัฐมน สุรินทร์, น.ส.อัมพวา ท้วมอ้น