SPU: ☆☆SPU วอลเลย์บอลชายหญิง...!!! ชุด ม.อาเซียน มุ่งสู่ สิงคโปร์

SPU News

โดย kanokpong sartsang

☆☆SPU วอลเลย์บอลชายหญิง...!!! ชุด ม.อาเซียน มุ่งสู่ สิงคโปร์
》》》นายไตรสิทธิ์ ทิศาเจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับคัดเลือกจาก (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลชาย เป็นตัวแทนในนามทีมชาติไทย ออกเดินทางนำนักกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 18   ระหว่างวันที่ 10-20 กรกฎาคม 2559 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์