SPU : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม จัดการสัมมนาทางวิชาการ “เปิดประตูสู่รัฐฉาน เมียนมาร์ โอกาสการค้า การลงทุน : โอกาสทองของนักลงทุนไทย” โดย พลโทเจ้ายอดศึก แห่งรัฐฉาน

SPU News

โดย kanokpong sartsang

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการสัมมนาทางวิชาการ “เปิดประตูสู่เมียนมาร์ โอกาสการค้า การลงทุน : โอกาสทองของนักลงทุนไทย”  โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพลโท เจ้ายอดศึก แห่งรัฐฉาน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้กับคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทตลอดจนผู้ประกอบการและนักธุรกิจจำนวนมากที่เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมชี้ช่องทางการตลาดและแนวคิดการค้าการลงทุน ในรัฐฉาน

ทั้งนี้ รัฐฉานนั้นมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตรกรรม แร่ธาตุอัญมณี สถานที่ท่องเที่ยวและอื่นๆอีกมากมาย พร้อมแนะนำสิ่งที่นักธุรกิจไทยเราต้องเตรียมพร้อม คือสมองที่ต้องคิด มีความกล้าและเป็นคนดี เพราะรัฐฉานเองเป็นเมืองพุทธเช่นเดียวกับประเทศไทย

 

พลโทเจ้ายอดศึก กล่าวว่า ขณะนี้มีนักลงทุนจากหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน อินเดีย สหรัฐ อังกฤษ.ฯลฯ คิดเป็น 90% มีคนไทยเพียง 10% เท่านั้น สินค้าอุปโภคบริโภคก็ยังมีน้อย ซึ่งประชากร 8 ล้านคนมีความต้องการสินค้าไทย เชื่อในสินค้าไทยมาก...  

 

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ มีดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจกรรมนักศึกษาและกิจการพิเศษ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรร่วมการสัมมนา ณ ห้องออดิทรอเรียม 1  อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและนักธุรกิจจำนวนมากเข้ารับฟัง