SPU : รู้ยัง....มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2559 แล้วคะ...!

SPU Activity

โดย Admin Spublog

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
รับทุนสูงสุด 20,000 บาท
ลงทะเบียนภายใน 25 ธันวาคม 2558
*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดมหาวิทยาลัย
ไม่จำกัดเกรด ไม่ต้องสอบคัดเลือก
รับผู้ที่จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส.

สมัครได้ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.
สอบถามโทร. 0 2561 2222 ต่อ 2121-4

http://www.spu.ac.th/campaign/bachelor/