นายอรรถพล ปิดเมือง นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์มาตรฐานแฟรนไชส์

SPU Award

โดย Admin Spublog