นายชลิต สภาภักดิ์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ จัดโดย สมาคมถ่ายภาพ กรุงเทพฯ

SPU Award

โดย Admin Spublog