ทีม Cheer Leader นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Cheer Leader ในงานการประกวด กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ การแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่ง ไทยแลนด์ ยูนิเวอร์ซิตี้ แชลเล้นจ์ 2010

SPU Award

โดย Admin Spublog