วงดนตรีลูกทุ่งเพชรศรีปทุม นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้อง “เพลงไทยลูกทุ่งเทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2555

SPU Award

โดย Admin Spublog