ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ ความดี ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา สาขาพระพุทธศาสนา งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ 11

SPU Award

โดย Admin Spublog