SPU : นักศึกษา ม.ศรีปทุม ร่วมรณรงค์ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์

SPU News

โดย kanokpong sartsang

นักศึกษาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยอาจารย์อาทิตย์  เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์กิจกกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมและคณาจารย์ เข้าร่วมขบวนรณรงค์ในโครงการ ”ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  26  มิถุนายน 2559  เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน “หน่วยงานย่านพหลโยธิน” ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพ โดยมี พ.ต.ท.อนันต์ วรสาตร์ สารวัตรสถานีตำรวจนครบาลบางเขน กรุงเทพฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตามโครงการของ สถานีตำรวจนครบาลบางเขน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา  คลิกชม… http://www.spu.ac.th/news/60292