นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ‪ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดคลิปวีดีโอออนไลน์รณรงค์หยุดการพนันฟุตบอล

SPU Award

โดย Admin Spublog