นิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ ปี 58

SPU Activity

โดย Admin Spublog

14 ก.ค. 2558

นิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ ปี 58

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ 2558  “SPU International Education Fair 2015” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ อาทิ อเมริกา แคนนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สวิส ญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์ บริการให้คำปรึกษาเรื่องแผนการเรียน รายละเอียดค่าใช้จ่ายและคำแนะนำเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ในต่างประเทศ พร้อมร่วมเล่นเกมส์และตอบปัญหาชิงทุนการศึกษา และการบรรยายพิเศษ “เทคนิคเพื่อการพิชิต TOEFL, IELTS, TOEIC” โดย อ.อุบล พันธ์อุบล ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ บริเวณทางเข้า-ออก  ชั้น 1  อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน