นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง Contest 2016 ที่ Paseo Town

SPU Award

โดย Admin Spublog