เปิดประตูสู่รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์

SPU calendar

โดย Admin Spublog

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา “เปิดประตูสู่รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ โอกาส การค้า การลงทุน : โอกาสทองของนักลงทุนไทย” โดยได้รับเกียรติจาก พลโท เจ้ายอดศึก ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราว การลงทุนทางการค้า ต้อนรับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เวลา 13.00 - 16.00 น. "Auditorium 1" ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน