60 day Best of Me

SPU calendar

โดย Admin Spublog

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "รณรงค์ลดพุง ลดโรค ชีวิตใหม่ใน 60 วัน" เวลา 12.30 - 14.00 น. ณ ศูนย์กีฬาในร่ม (ยิมเนเซียม) ชั้น 12 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เปิดตัวแอปพลิเคชัน “60day” โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมพัฒนาไปกับ บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด  และบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นเหมือนแหล่งรวมเพื่อนที่มีเป้าหมายในการสร้างสุขภาพที่ดีไปด้วยกัน  โดยเริ่มที่ 60 วัน กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกาย เมื่อจบปฏิบัติการนี้ผู้ที่ทำได้อย่างต่อเนื่องก็จะได้พบกับ  ชีวิตใหม่ ที่เป็น Best of Me ของตัวเองในที่สุด