นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) ในการประกวดสื่อดิจิทัลส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย (METhai Contest 2016)

SPU Award

โดย Admin Spublog