SPU : ผู้บริหารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม ร่วมงาน "การอบรมมาตรฐานวิชาชีพขายตรง ครั้งที่ 6" จัดโดย สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย

SPU News

โดย kanokpong sartsang

ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ และ อาจารย์นิวัติ จันทราช ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมงาน "การอบรมมาตรฐานวิชาชีพขายตรง ครั้งที่ 6" ซึ่งจัดโดย สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย โดยมีท่าน อำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานได้มีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหลายท่านได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ต่างๆมากมาย อาทิ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค โดย  ท่านไพโรจน์ คะนึงคะนึงทรัพย์  ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค ,เรื่อง การกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดย ท่าน พ.ต.อ.ทีน์ฐกร วัฒนแสงประเสริฐ ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน(ศิษย์เก่า ม.ศรีปทุม),เรื่อง งานอนุญาตโฆษณา องค์การอาหารและยา โดยท่านณัฎฐา ณ รังสี นักวิชาการอาหารและยา (ชำนาญการ),เรื่อง คดีที่เกิดขึ้นในธุรกิจขายตรง โดย พ.ต.ต. สิริวิชญ์ ชาญเตชะสิทธิ์กุล ผอ.ส่วนคดีอาญาพิเศษ3,เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพขายตรง โดย ดร.สมชาย หัชลีฬหา นายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย,เรื่อง หลักจรรยาบรรณของนักธุรกิจอิสระ โดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี เลขาธิการสมาคมฯ  อีกทั้งได้ร่วมสนทนากับ ท่าน อนุสัฒน์ ธามธช กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัทจอยมาร์ท จำกัด (อดีตเลขาธิการ สคบ.) นอกจากนี้ได้ร่วมเจรจาทิศทางการเติบโตและการพัฒนาให้ผู้จำหน่ายอิสระได้มีความเป็นมืออาชีพกับผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง ดร.ประกาสิต เลิศมุกดา ประธานบริหาร บริษัท แม๊กซ์ อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด  ทั้งนี้ท่านผู้บริหารสมาคมฯได้เจรจาในประเด็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการพัฒนาวิชาชีพให้กับธุรกิจขายตรงให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมจากทั่วประเทศ จำนวนพันกว่าคน ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา