นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพถ่ายจิตสำนึกรักเมืองไทยปี 3 “เดินหน้า..ประเทศไทย” ในชื่อผลงาน “ก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จ”

SPU Award

โดย Admin Spublog