ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา คว้า 4 รางวัล โครงการประกวดออกแบบชุดนิทรรศการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

SPU Award

โดย Admin Spublog

คว้า 4 รางวัล  โครงการประกวดออกแบบชุดนิทรรศการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกอบไปด้วย  
- รางวัลชนะเลิศ  การออกแบบชุดนิทรรศการการดำเนินคดีแทนผู้บริโภค  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การออกแบบชุดนิทรรศการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการขายตรง  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การออกแบบชุดนิทรรศการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา  
- รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2  การออกแบบชุดนิทรรศการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการขายตรง
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค