นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดภาพถ่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปี 2553 หัวข้อ“รำลึกพระปิยมหาราช”

SPU Award

โดย Admin Spublog