ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการประกวด "ประกวดภาพยนตร์สั้น"

SPU Award

โดย Admin Spublog