ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2553

SPU Award

โดย Admin Spublog