นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง รับรางวัล "บุคคลแห่งสยาม" จัดโดย สมาคมสยามไอยรา

SPU Award

โดย Admin Spublog