ทีมนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้า 3 รางวัล จากโครงการประกวดแข่งขันผลงานสถาปนิกและมัณฑนากรไทยรุ่นใหม่ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2555

SPU Award

โดย Admin Spublog