นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2555

SPU Award

โดย Admin Spublog